VerksamhetenBalder – den upp- och nervända verksamheten

”Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”.

Einstein uttryckte med detta att vi behöver fantasi och kreativitet för att nå fram till viktiga insikter och lösningar som verkligen gör skillnad.

Medarbetarna som arbetar för Samordningsförbundet är experter på förändringsresor som bygger på en gemensam fantasi och kreativitet för att finna nya lösningar; lösningar som kan leda till bästa möjliga utveckling för individen. När individen har tappat styrfart i livet, söker svar eller förståelse för sin situation och möjliga vägar framåt, så kan det upp- och nervända förhållningssättet, ”det nya sättet att tänka”, bli verksamt, för att steg för steg ta sig framåt tillsammans. Det är ett individ- och situationsanpassat angreppssätt.Utgångspunkten - Tron på individen


Tron på individen är den enskilt viktigaste utgångspunkten. Utrymme finns att testa, bearbeta upplevelser och skapa nya erfarenheter där både deltagarna och medarbetarna utmanas att tänka i nya banor. En erövrar makt och möjlighet att självmant välja väg, och med rätten att välja kommer ansvar.

Arbetet kräver mod. Nära sammanflätat med modet är också läroprocessen som stimulerar de insikter och erfarenheter som individen förvärvar på vägen och som leder till förändrat beteende.

Effekterna som vi eftersöker är förändrade beteenden, det är varje människas livsförbättrande förändringar som vi på Samordningsförbundet är så stolta över. Det är fantastiska resultat som vi uppnått*.

*Exempel på insatser med fantastiska resultat – och vad den finansiella samordningen möjliggör; 
Annica Nilsson, Jonas Wells

Utanförskapet har ett pris

Först och främst det rent mänskliga men också samhällsekonomiskt. Resultatet av den finansiella samordningen är tydligt, insatskostnaden för förflyttningen från utanförskap till innanförskap ger ett fantastiskt samhällsekonomiskt resultat.

Det finns kvantitativa men framförallt kvalitativa mål för insatserna. En samhällsekonomisk utvärdering* har visat att återbetalningstiden sannolikt är endast 12 månader på den investering som Balder gör i sina insatser. Vi investerar i alla människor som är i behov av vårat stöd då alla har potential.

Det krävs en djupare förståelse för att verkligen förstå vad som har lett fram till våra fina resultat. Men vi vet att vi gör stordåd tillsammans, både för den enskilda individen och för samhället i stort.