Våra samarbetspartners


Topteam

 

Samordningsförbundet Insjöriket har sedan augusti 2015 ett samarbete med Quality Hotel Panorama i Göteborg i form av Topteam. Topteam är en arbetsträningsgrupp, som leds av en Baldercoach, en arbetsterapeut samt en medarbetare från Panorama. Topteam huserar på Panorama en dag i veckan. Arbetsuppgifterna tilldelas av medarbetare från hotellet och anpassas efter gruppens sammansättning och behov. Syftet med att delta i Topteam ser olika ut från deltagare till deltagare. Det är de individuella behoven som står i fokus. Det kan för vissa handla om att få en insikt i vad ett arbete kan komma att handla om medan syftet för andra kan vara en arbetsterapeutisk bedömning på sin arbetsförmåga.

Samarbetet med Quality Hotel Panorama ger Samordningsförbundet Insjöriket en unik möjlighet att bedriva arbetsrehabilitering i en reell miljö där det ges möjlighet att anpassa kravnivån i stor utsträckning.

 

Samarbetet är har kommit att bli väl förankrat i alla led, såväl medarbetare och ledning på Panorama. Topteam har kommit att bli ett uppskattat och självklart inslag på hotellet. Panorama har ett öppet sinne och är tillmötesgående i de justeringar och anpassningar som målgruppen ibland kräver.

Kärnan till det lyckade samarbetet, enligt hotellchefen på Panorama, handlar bland annat om att Samordningsförbundet kommer med egen personal som stöd för deltagarna. I en redan slimmad arbetsmiljö har hotellets medarbetare själva liten möjlighet att ge deltagarna det fulla stöd de behöver. Men tillsammans med Insjöriket har man hittat en arbetsform som blir en vinst för alla inblandade parter.