Utmaningen


Utmaningen

Vi vet att insats från en enskild myndighet ibland inte räcker för att människor långt från arbetsmarknaden ska kunna ta sig in. De behöver samordnade insatser. Vi vet vad som behövs men ibland är det långt mellan insikt och handling. Att veta vad som är rätt innebär inte att vi gör rätt. Utmaningen är att klara av samordningen.

Vi behöver professionella, handlingsdrivande, prestigelösa människor som hjälper myndigheterna till att ha ett enda fokus:

– att möjliggöra en utveckling av varje individs resurser och förmåga, så att hen närmar sig egen försörjning och upplever förbättrad hälsa.

Det gäller att hitta eller skapa bästa möjliga väg med goda förutsättningar att ta sig framåt i utvecklingen. Det är en utmaning, men vi vet att det går.Vi antar utmaningen

Med hjälp av lagen om Finansiell Samordning (2003:1210) antar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, kommunerna Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås tillsammans utmaningen.

Oavsett problematik, antar vi utmaningen att förstå varje individs situation. Vi samordnar insatserna för att resursoptimera.

Samordningsförbundet bygger vidare på de lärdomar som myndigheterna gjort. Samtidigt har vi förutsättningar att göra det som ingen enskild myndighet tidigare kunnat göra. Vi har förutsättningar att utveckla resurserna som finns inom oss, hos andra och i det som finns mellan oss.

Vi utvecklar gränsöverskridande synsätt, gemensamma förhållningssätt och individbaserade arbetssätt. Vi vill lyfta och använda det bästa hos varandra, oavsett vilken myndighet vi tillhör.