Pågående projekt

Balder Premiär

Samordningsförbundet Insjöriket tillsammans med näringslivet har beviljats medel från Myndigheten Unga Civilsamhällsfrågor för att tillsammans driva projektet Balder Premiär. Syftet är att stötta nyanlända/utlandsfödda unga vuxna, 20-25 år, med låga kunskaper i svenska språket, ut i arbete eller studier samt att integrera hälsoaspekter för deltagarna.

När en deltagare, som har beviljats uppehållstillstånd, kommer till projektet sker först en kartläggning av individen, för att få klarare vilken inriktning som ska ligga i fokus. Projektet omfattar även coachning och stöd i kontakter med olika myndigheter. Integrationsverksamhet och gruppaktiviteter i samarbete med det civila samhället ingår och kan ligga parallellt med SFI, etableringsplan och annan verksamhet i dialog med handläggare/den som remitterat. Målet är att deltagaren ska komma i arbete, fortsatta studier och/eller i övrigt förbättra sin ställning i det svenska samhället – även hälsomässigt.

Projektets personal kommer från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och Business Performance AB, det företag som vi arbetar ihop med och som representerar näringslivet genom deras nätverk av företag i Västsverige.

Business Performance affärsidé är att hjälpa företag att utveckla sitt arbetssätt för att göra fler och lönsammare affärer samt att bygga kundservice och kundomhändertagande som verkligen gör avtryck, skapar genuint nöjda kunder och stärker det egna varumärket.

 

Business Performance driver ett aktivt CSR-arbete:

”I stort som litet ser vi upp till människor som tar ansvar och vill påverka världen. Människor som verkar för att den skall bli en lite bättre plats att leva på. När ett företag gör samma sak, utan egen vinning, blir de som jobbar där stolta. De har ju faktiskt också varit med och bidragit och skapat utrymme för att göra livet lite rikare för andra.

Internt kan vi jobba i samma anda med jämställdhet, mångfald och miljöpåverkan. Det är bland annat så vi skapar stolta medarbetare. Och stolta medarbetare är något speciellt – de säljer sitt företag utan att ens veta om att de säljer. Ärligt och på riktigt. Med stolta medarbetare skapas möjlighet att ta ett steg till – stolta kunder!”

Balder Premiär arbetar med 25 deltagare från de fem kommunerna Mölndal, Härryda, Lerum, Partille och Alingsås. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har någon individ som du skulle vilja ha med i projektet eller om du som arbetsgivare vill veta mer:

För mer information kontakta;

Tristan Troby (projektledare) tristan.troby@arbetsformedlingen.se, tel. 010- 488 25 89

Harri Saarinen harri@businessperformance.se, tel. 0702-10 18 54