Mentorskap – Att utvecklas tillsammans

Mentorskap – Att utvecklas tillsammans

Mentorskap – Att utvecklas tillsammans, är en utbildning som drivs av sex samordningsförbund i Västra Götalandsregionen, där ett av förbunden är samordningsförbundet Insjöriket.

#csrvideo berättar Linda Nihlén, projektledare, om utbildningen som ger företag kunskap och verktyg för att kunna bidra till en inkluderande arbetsmarknad – och därmed motverka att människor hamnar i ett utanförskap.

Vi utbildar arbetsplatser i Mentorskap

Att bli mentor innebär att man som arbetsgivare öppnar upp sina arbetsplatser för personer som står utanför arbetsmarknaden. För att kunna göra detta på ett bra sätt krävs kunskap, stöd och täta samarbeten. Därför har sex samordningsförbund gått ihop och gemensamt tagit fram en kostnadsfri mentorskapsutbildning som ger arbetsgivare den kunskap och de verktyg som behövs för att på ett lyckat sätt ge fler möjligheten till en plats på arbetsmarknaden. Utbildningen syftar också till att fördjupa samarbetet mellan arbetsgivare och de offentliga stödfunktionerna, dvs Arbetsförmedling, Kommun, Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan. Tack vare Mentorskap-Att utvecklas tillsammans kan vi gemensamt motverka att människor hamnar i ett långvarigt utanförskap.

Är du intresserad av att veta mera, kontakta;

Projektledare Linda Nihlén

linda.nihlen@arbetsformedlingen.se

Tel. 010-487 28 98

 

 

 

 

Varför utbilda mentorer?

•Ökad goodwill på marknaden

•Bidra till ett socialt hållbart samhälle

•Minska utanförskapet

•En samhällsekonomisk vinst

•Utveckla er arbetsplats genom mångfald

•Möjlighet till medarbetarutveckling

•En människa får en ny chans i livet

De sex samordningsförbund som gemensamt driver Mentorskap är:

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn

Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Samordningsförbundet Göteborg Väster

Samordningsförbundet Hisingen Delta

Samordningsförbundet Insjöriket (Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås)