Fantastiska resultat


Statistik

2016 hade Balder 151 deltagare inskrivna varav 72 stycken slutförde sitt deltagande under året.
65% av dessa deltagare gick vidare ut i arbete, studier eller aktivt arbetssökande.

Av de övriga 35 % deltagare har majoriteten gått vidare till fortsatt rehabilitering. Ett fåtal har
bedömts befinna sig för långt ifrån arbetsmarknaden/föräldrarledighet.En deltagares berättelse

Jag har gått från starkströmselektriker på gymnasiet till systemvetarlinjen på högskolan, som vidareutvecklades till interaktion- och kommunikationsdesigner i digitala miljöer för att sedan börja arbeta på en montessoriskola.

Jag trivdes bra i skolverksamheten men en kompott av personalrotation, dålig styrning samt överbelastning gjorde att jag vid Lucia 2013 gick in i väggen tillsammans med en djup depression. Under våren försökte jag komma tillbaka utan vidare resultat och när mitt avtal gick ut tackade jag nej till ett nytt i samråd med facket.

Funderingar kring livet bidrog till att jag sökte – och kom in – på en YH-utbildning inom grafisk produktion men tyvärr var det för tidigt och efter två månader var jag på psykakuten med dödsångest.

Nästa steg blev allmänpsykiatrin och jag kände att jag inte mådde bra av att sitta hemma, på eget initiativ började jag på SPIRA (Socialpsykiatrisk rehabilitering och arbetsträning) i Mölndal för att komma igång igen.


I ett möte med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen fick jag höra om Balder och jag sattes i kö. Några dagar senare ringde min Fk-handläggare och ville ta mig ur Balderkön och istället ut i arbetslivet. Det kändes inte bra så jag samtalade med min handledare på SPIRA och tillsammans ringde vi Balder och bad om att stå kvar i kön, vilket jag fick. Idag är jag väldigt tacksam för det stöd jag fick via SPIRA.

När jag träffade min handläggare Jaana på Balder handlade de första mötena om att kartlägga mina intressen, kunskaper och erfarenheter. Det är alltid svårt att beskriva vad en är bra på men med de goda formuleringarna så upplevde jag det snarare som förtroliga samtal än kartläggning.

Såhär i efterhand inser jag att hon är en mästare i intervjuteknik och positivism samtidigt som hon hjälpte mig att få tillbaka självförtroendet. Hon visade mig arbetsplatser som kunde passa mig vilket genererade en känsla av samhörighet i samhället. En känsla som jobbsannonser har motverkat samtidigt som hoppet om lönearbete har försvunnit. Under en längre tid har jag velat komma igång men saknat kunskapen om var jag skulle kunna passa in samt kontakterna.En arbetsgivare berättar

Stefan Book, VD på Effort, delar sin historia


“Att få vara med, nära en annan människas utveckling just när behovet är som störst är något som berikar på ett sätt som kan vara överraskande. När vi stod inför möjligheten att anordna praktikplats så infann sig naturligt olika frågeställningar.
Har vi tid? Kommer vi att kunna göra något bra? Vad förväntas av oss?

Jag som VD på vårt bolag behövde gå tillbaka till en känsla för vad vi vill vara och vilka vi vill bli. Jag gick igenom en kort process där olika frågor växelverkade och sedan landade jag i en tillit. Om de professionella på Balder och personen i fråga känner att vi på Effort kan göra något bra så kommer det att bli bra.


Det blir bra om vi verkligen vill, och det har blivit bra. Vi har fått en resurs som prestigelöst kan anta allt större utmaningar på vägen i sin egen och vår utveckling. Vi utvecklas tillsammans och får nya erfarenheter. För mig handlar livet bland annat om att våga uppleva nya saker och göra nya insikter. Att vilja och våga känna för något större än det kortsiktiga, för att göra skillnad i det lilla och stora.

Jag vill känna mig stolt över mina beslut och vad vi vågar göra. Beslutet att ta emot en praktikant är jag stolt över och det fungerar utmärkt.”

Fantastiska resultat – Individsamverkansteamet, Samordningsförbundet Insjöriket
Det här är historien om Bengt som fick en ny chans på arbetsmarknaden genom kontakt med samordningsförbundet Insjöriket, Individsamverkansteamet, och företaget Prospero. Tack vare Prospero har Bengt fått tillbaka arbetsglädjen och känner sig som “en i gänget”..


Mentorskap – Att utvecklas tillsammans, är en utbildning som drivs av sex samordningsförbund i Västra Götalandsregionen, där ett av förbunden är samordningsförbundet Insjöriket.

#csrvideo berättar Linda Nihlén, projektledare, om utbildningen som ger företag kunskap och verktyg för att kunna bidra till en inkluderande arbetsmarknad – och därmed motverka att människor hamnar i ett utanförskap.