Arbetsmodellen


Arbetsmodellen

In&Ut-modellen visualiserar den inre och yttre process som möjliggör individuell utveckling genom samordning.Framgångsfaktorer

Tack vare Samordningsförbund finns möjligheten att skapa god samordning kring viktiga samhällsfrågor. Vi har viljan och funktionerna, tillsammans skapar vi de situationsdrivna lösningarna.

När myndighetsföreträdare samlas och mobiliserar det som redan finns, kan ett följsamt och diplomatiskt samarbete växa, baserat på allas tillit, kompetens och förmåga. Det genererar innovativa lösningar för noggranna anpassningar utifrån olika kontexter.

 

I praktiken är det mötet mellan människor och fördjupade relationer som ger kraften i utvecklingen. Det är ett relationsdrivet lärande med förändrat beteende och effekter i fokus.

Ledarskapet är präglat av starka värderingar och tilltro till vår gemensamma förmåga och kreativitet. Det skapar en kultur där alla involverade kan växa på sitt sätt genom utmaningar och ansvar. Tillsammans vågar vi göra skillnad på riktigt.